PROJE GELİŞTİRME

Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ulusal – uluslararası hibe programları çerçevesinde kurum ve kuruluşların hibelerden yararlanmak üzere hazırlayacakları proje teklifleri ve yapılacak olan müracaatların belirli bir sistematik ve metodoloji içerisinde olması beklenmektedir.
Hibe programları uygulama usul ve esasları kapsamında hazırlanmayan ve proje mantıksal çerçevesi oluşturulamayan proje teklifleri, değerlendirmelerin ilk aşamasında elenmektedir. Pek çok kurum ve kuruluş açısından amaçların gerçekleştirebilmesi doğrultusunda oldukça önemli bir kaynak sayılan hibe programlarından faydalanabilmek için en temel koşul, iyi bir fikri iyi bir proje haline getirmek ve bunu belirlenen metodolojide etkin bir teklif olarak sunmaktır.

Eğitimin Temel Amaçları;

* Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanlarının Kalkınma Ajansları, AB ve diğer ulusal – uluslararası hibe programlarından daha çok faydalanabilmesi için daha etkin proje teklifleri hazırlamalarını sağlamak,
* Hibe programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslar ile proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübeleri aktarmak,
* Hibe programları kapsamında mantıksal çerçeve temelinde projeler üreterek yine proje döngüsü içerisinde yönetimini gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirmek,
* Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanların proje fikirlerini belirlenen sistematik ve metodolojilere uygun bir şekilde proje teklifi olarak sunmalarını sağlamak ve başarı oranlarını yükseltmek,
* Etkin proje yönetimi konusunda uzman personel ve birimler oluşmasını sağlamak,

Kimler Katılmalı?

Kalkınma Ajansları, AB Hibe Programları ile diğer ulusal – uluslararası hibe programlarından yararlanabilecek, projeler konusunda atılım yapmak isteyen şirketler, belediyeler, valilikler, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üniversiteler v.s. gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, yöneticileri, proje sorumluları ve/veya adayları, bu konuda kendini geliştirmek isteyenler.

Eğitimin İçeriği;

* Kalkınma Ajansları, AB ve Diğer Ulusal – Uluslararası Fonlar, Hibe ve Hibe Programları ile Genel İşleyişi
* Fikir, Proje Fikri ve İşleyiş Açısından Proje Mantığı Oluşturma
* Proje Geliştirmede Kurumsal Altyapı-Fikir Veri Tabanı Oluşturulmasının Temelleri
* Faaliyet Projelendirme Kapsamında Kurumsal Hedefler ve Amaç Uyumlaştırma
* Projeye Göre Faaliyet / Faaliyete Göre Proje Döngüsü ve Temelleri
* Kalkınma Ajansları, AB ve Diğer Ulusal – Uluslararası Projeleri Hazırlama Tekniğine Giriş ve Genel Yaklaşımlar
* Hibe Projeleri Çağrıları, Sistematiği, Metodolojisi, Uygulama Usul ve Esasları (ToR)
* Proje Döngüsü
* Projelerde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
* Projelerin İçsel Analizleri, (Paydaş-Katılımcı / Hedef-Amaç / Sorun-Çözüm / Strateji-Yöntem / Kaynak)
* Proje Taslağı Oluşturma ve Döngüsel Proje Geliştirme
* Genel Hedef-Proje Hedefi Uyumlaştırma, Faaliyetler-Sonuç Öngörülmeme
* Varsayımlar, Riskler, Ön Koşullar, Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kriterleri
* Proje Geneli Kaynak Uyumlaştırma
* Genel-Özel Faaliyet Planı Oluşturma
* Proje Bütçesi Oluşturma ve Alt Aksiyonlarla Uyumlaştırma
* Hibe Programı Genel Sistemi ve Koşulları, Uygunluk Kriterleri (Tor/Grant Scheme)
* Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi, Genel Değerlendirme Cetveli / İdari Uygunluk / Proje ve -Başvuru Uygunluğu / Teknik ve Mali Uygunluk
* Başvuru Formlarının Doldurulması (Grant Application Form)
* Bütünsel Proje Yaklaşımı ve Genel Proje Yönetim Sistemi
* Görev Dağılımları ve Ekiplerin Oluşturulması, Proje Oryantasyonu
* Bir Yönetici Olarak Projeyi Ele Almak ve Etkin Proje Yönetimi Temelleri
* Proje Yöneticisinin Sorumlulukları, Yetkileri ve Sahip Olması Gereken Yeterlilikleri