KURUMSALAŞMA

Kurumsallaşma, işletmelerin ve kurumların tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacı ve üstlendiği ana görevini tanımlayan misyon, faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerler, faaliyetini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği uygulamalar açısından belirli bir niteliğe, canlılığa ve sürekliliğe sahip olmasıdır. Bir Kurumun veya Kuruluşun Kurumsal kimlik kazanması günümüz iş dünyasında vazgeçilmez bir unsurdur.

Eğitimin İçeriği;

* Kuruluşun temel amaçları, vizyonu ve misyonunun tanımlanması.
* Kuruluşun amaçları yönünde, örgüt yapısının ve organizasyon şemasının oluşturulması
* Görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve yetkilerin dağıtılması
* İş yönetiminin yönerge ve yönetmeliklerinin hazırlanması
* İş ile ilgili zaman, yöntem ve kalite standartlarının belirlenmesi.
* Adil ve dengeli bir ücret/maaş sistemi için iş ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
* Çalışmaların gelişimine yönelik planlama ve sürekli mesleki eğitim sisteminin kurulması
* Etkin ve adil bir işe alma, yerleştirme ve terfi sisteminin kurulması
* Sürekli bilgi akışı sağlayan bilgi sisteminin kurulması
* Etkin yönetsel ve mali denetim sisteminin kurulması