KİŞİSEL GELİŞİM

Eğitimin İçeriği;

* Liderlik ve İletişim
* Zaman Yönetimi,Süreç Yönetimi
* Halkla İlişkiler ve Tanıtım
* Etkili İletişim Teknikleri
* Eğitim ve Gelişim Yönetim Sistemi
* Beden Dili ve Sözsüz İletişim
* Stres, Kriz, Toplantı ve Zaman Yönetimi
* SWOT Analizi
* Sürekli İyileştirme (KAIZEN) ve 5S
* Oyun Kuramı ve Karar Verme
* Koçluk Eğitimi(Yaşam, Öğrenci, Ebeveyn vb )
* Stres Yönetimi
* Öfke kontrolü