HAKKIMIZDA

Ekonomi ve maliye açısından önemli bir yer teşkil eden kamu harcamalarının etkinliğinin ekonomik büyüme açısından önemi yadsınamaz bir gerçektir. Ülke ekonomisi açısından pozitif etki yapan kamu harcamalarının verimliliğinin ve etkinliğin arttırılması kamu finansman açığının kapatılması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için önem teşkil etmektedir. Devlet Desteklerinin proje bazlı eğitim, araştırma, ARGE, imalat sanayi ve diğer yatırım konularında dağıtılmasında firmamız etkin rol almaktadır.

Danışmanlık, Araştırma ve Eğitim alanlarında faaliyet gösteren firmamız SWE Danışmanlık Bölgesel Kalkınma alanında faaliyet gösteren Kalkınma Ajansında Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi ve İzleme ve Değerlendirme birimlerinde uzman olarak görev yapmış olan Hayri TANRIVERDİ ve Sümeyye TANRIVERDİ tarafından Ankara’ da kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu yana sahip olduğu başarılı çalışmaları ve referansları ile alanında öncü firmalar arasında yer almaya aday bir firma olarak faaliyete geçmiştir. Tecrübeli çalışan kadrosu ve özel ihtisas konularında alanında başarılı dış uzmanlar ile Kamu ve Özel sektöre yönelik olarak çalışmalar gerçekleştiren firmamız, işletmelerin rekabet gücünü artırabilmeleri varlıklarını koruyabilmeleri için ve aynı zamanda kamu sektörünün etkin ve karlı yatırım kararı alabilmeleri için de SWE danışmanlık olarak Ankara merkezli olup ulusal düzeyde hizmet vermektedir.

Sümeyye TANRIVERDİ

Ahiler Kalkınma Ajansıda Planlama Biriminde 2010-2014 yıllarında görev almıştır. 2014 yılından beri özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyet göstermektedir. ODTÜ Şehir Bölge ve Planlama Bölümü Lisans Programı mezunudur. Hali hazırda ODTÜ Sosyal Politikalar Bölümünde Yüksek Lisans çalışması devam etmektedir. Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık alanında kar amacı güden ve gütmeyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik çok sayıda projede görev almıştır.

Hayri TANRIVERDİ

Ahiler Kalkınma Ajansıda PYB ve İDB uzmanı olarak 2011-2013 yıllarında görev almıştır. 2013 yılından beri özel sektörde faaliyet göstermektedir. ODTÜ İktisat Bölümü Lisans Programı, İsveç Örebro Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunudur. Hali hazırda Nevşehir HBV Üniversitesinde Devlet Destekleri üzerine Doktora çalışması devam etmektedir. Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık alanında kar amacı güden ve gütmeyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik çok sayıda projede görev almıştır. Çalışma alanları: -Devlet Destekleri (Türkiye, İsveç), -Bölgesel Kalkınma, Yerel Kalkınma, Büyüme-Proje Geliştirme, Planlama, Uygulama, Raporlama, Değerlendirme, Yönetim-Bütçe Hazırlama, Satın Alma-Yatırım Analizi, Fizibilite Çalışması, Sektör Analizi-SWOT Analizi-Etki Analizi, Veri Analizi, İstatistiksel Modelleme, SPSS, EViews, STATA-Stratejik Planlama, Performans Programı- ARGE, İnovasyon ve Tasarım,-Sınai ve Fikri Haklar Yenilebilir Enerji (GES)-Endüstriyel Simbiyoz-Online Ekonomi Eğitimi (Econline)- Sivil Toplum Kuruluşları Geliştirme.