ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

 • STRATEJİK PLANLAR
 • SEKTÖREL RAPORLAR
 • YATIRIM FİZİBİLİTELERİ
 • UYGUN YATIRIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI
 • İŞGEM/OSB/KSS/TEKNOPARK KURULUM FİZİBİLİTELERİ
 • SEKTÖREL REKABET ANALİZLERİ
 • MASTER PLANLAR
 • ENVANTER ÇALIŞMLARI
 • İŞ GÜCÜ PİYASASI ANALİZLERİ
 • SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ
 • YURT DIŞI PAZAR ANALİZLERİ
 • ALTERNATİF FİNANSMAN OLANAKLARI
 • FİZİBİLİTE RAPORLARI
 • GZTF ANALİZİ
 • YATIRIM PROMOSYON STRATEJİLERİ ve TANITIM PROMOSYON STRATEJİLERİ